tirsdag den 2. oktober 2012

Skriften på væggen for 40 år siden

»Det er tydeligt, at morgendagens samfund ikke kan være orienteret mod vækst alene, i hvert fald ikke hvad angår det materielle område. Til en begyndelse skal vi ikke længere orientere vort økonomiske system mod en maksimal vækst, mod en maksimering af bruttonationalproduktet. I stedet foreslås det erstattet med bruttonationalnytte eller udnyttelse. Jeg minder i denne forbindelse om begrebet ’national bruttolykke’ af Jan Tinbergen*. Det ville være ønskeligt, at man får undersøgt, på hvilken måde man eventuelt kunne få indført et økonomisk system, som ikke begrunder sig på den maksimale vækst pr. indbygger.«

Sicco Mansholt, præsident for Europa-Kommisionen, 1972

* Jan Tinberger (1903 - 1994), hollandsk økonom og nobelprismodtager.
Læs mere på information.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar