fredag den 18. februar 2011

Christiania tabte i HøjesteretHøjesteret afsagde i dag klokken 12 dom i den sag, fristaden havde anlagt mod staten om bevaring af brugsretten til området. Staten blev frikendt, men det vil næppe give de store ændringer. Christianias fællesskab kan bevares næsten som det er.
Jeg tror ikke, Fristaden tager skade på sin sjæl af at skulle leve op til nogle rimelige krav fra myndighederne.
Skulle forhandlingerne ikke lykkes, er Claus Hjort åben for at snakke med beboere og virksomheder om evt. køb eller anden overtagelse, så det ikke er staten, der fortsat skal stå med ansvaret.

”Så skal vi skal finde en løsning, på de problemer, der er på Christiania med kriminalitet, bygningsforfald og sociale problemer” siger Kristian Lyk-Jensen fra SES. Han ønsker først & fremmest at se Christiania ved forhandlingsbordet., så der kan komme gang i nogle konstruktive forhandlinger.

Noget ligger dog fast: Hashhandlen skal bringes ned på et mere rimeligt niveau. Naboerne ude på Christianshavn er begyndt at blive sure over unge hashkunder, der kører råddent og optræder truende.
Måske nogle af de unge ville ha’ bedre af en ordentlig uddannelse i stedet for at være stik-i-rend drenge for hashpusherne.
Regeringen ønsker at åbne op for at andre også skal have mulighed for at kunne flytte ind på Christiania, så der skal laves en venteliste af en slags.
Der skal ske en opretning af området, især for at bevare det historiske voldanlæg. En af de helt store knaster er, at staten ønsker en del huse og skure på voldanlægget fjernet og beboerne genhuset et andet sted, måske i nybyggeri på Christiania. Mange af husene på voldene vil kunne flyttes. Eller husene kan rives ned ved naturlig fraflytning.
Usunde eller faldefærdige huse skal sættes i stand eller rives ned og erstattes af noget andet.
Den underliggende tone er, at alle vil fristaden det godt, meeen...

Den konservative Mike Legarth siger, iflg. dr.dk, at ”betaling for forsyning med vand er noget af det, der nu skal aftales.” Jammen, Mike Legarth, følger du sletikke med? I hvert fald siden begyndelsen af 80’erne har Fristaden betalt hver en øre af sit el- & vandforbrug. Vi betaler ejendomsafgifter, renovation, vi skovler sågar sne om vinteren og gruser.
Fordomme, rygter, misinformation & hellige jubelidioter er også et af Christianias problemer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar